iwant2help

Εκπαίδευση διεύθυνσης πωλήτων με ADAPTIVE DIGITAL LEARNING – BOSS®

 «Γίνετε όσο πιο συγκεκριμένοι γίνεται σχετικά με την ανάγκη σας για βοήθεια» .” Robert B. Cialdini, Influence: The Psychology of Persuasion

Το πρόβλημα για όσους αναζητούν εκπαίδευση διεύθυνσης πωλητών είναι πως συχνά αναγκάζονται να μαθαίνουν πράγματα που ήδη ξέρουν. Ταυτόχρονα ο χρόνος που διαθέτουν είναι πολύ λίγος και η πίεση που νιώθουν μεγάλη.

Η διαφορά με την προσαρμόσιμη εκπαίδευση έγκειται στο γεγονός πως αυτά τα προγράμματα, σε σύγκριση με τους παραδοσιακούς τρόπους, μπορούν να προσαρμόζονται στο επίπεδο γνώσεων του εκπαιδεύομενου. Ο στόχος της προσαρμόσιμης εκπαίδευσης είναι κάνει την εκμάθηση πιο αποτελεσματική, πιο διαδραστική, περισσότερο εστιασμένη στα επιθυμητά αποτελέσματα και σίγουρα πιο προκλητική. Η προσαρμόσιμη εκπαίδευση βασίζεται στις έρευνες 20 ετών πάνω στις εγκεφαλικές γνωστικές λειτουργίες. Το σύστημα προσαρμόζεται στη εκπαιδευτική πρόοδο μέχρι ο εκπαιδευόμενος γίνει αυθεντία σε κάθε τομέα ενώ προσφέρει ένα ελκυστικό και προκλητικό περιβάλον. Το iwant2help training & coaching σε συνεργασία με την Halifax Consulting προτείνει ένα best seller πρόγραμμα που ήδη εφαρμόζουν μεγάλες πολυεθνικές και είναι πλέον προσιτό και για μικρότερες επιχειρήσεις όπως και ανεξάρτητους πωλητές και μάνατζερ : το  MANAGING WITH THE BOSS® METHOD in Adaptive Learning.

Αυτό το σχήμα από τον Zach Posner, (McGraw Hill University, Washington), δείχνει πως η  προσαρμόσιμη εκπαίδευση εξοικονομεί χρόνο με το να παρέχει εξατομικευμένη διαδικασία για τον εκπαιδευόμενο που ήδη έχει κάποιες γνώσεις. Η προσαρμόσιμη εκπαίδευση ενισχύει έτσι την διδακτική εμπειρία.

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας είναι η αξιολόγηση των υπαρχόντων δεξιοτήτων η οποία δίνει τη δυνατότητα τέτοιας εξατομίκευσης στην εκπαίδευση. Μετά μέσω αυτοματοποιημένων μηχανισμών και αλγορίθμων, προσαρμόζεται συνεχώς στο επίπεδο κάθε εκπαιδεύομενου.

«Η προσαρμόσιμη εκπαίδευση είναι πολύ αποτελεσματική στην επιτάχυνση της απόκτησης γνώσεων για μαθητευόμενους αφού τους καθιστά γνώστες των ελλείψεών τους» λέει ο Peter K. Bol, Αντιπρύτανης του Harvard University. Τα αποτελέσματα της προσαρμόσιμης εκπαίδευσης είναι μοναδικά. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, οι εκπαιδευόμενοι ανέφεραν αύξηση  +18% σε απόκτηση γνώσεων, ενώ  μείωση -25% στο χρόνο εκμάθησης μέσω της προσαρμόσιμης εκπαίδευσης (μελέτη που έγινε από Tyton Partners, Μέλος του Αμερικανικού Παιδαγωγικού Συμβουλίου). Με αυτό το τρόπο και χάρις στα στοιχεία που καταγράφονται, η πρόοδος του εκπαιδεύομενου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του και ο εκπαιδευτής μπορεί να σχεδιάσει προγράμματα ανάλογα με κάθε άτομο.

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα ατού της προσαρμόσιμης εκπαίδευσης είναι το ότι συλλέγονται στοιχεία όπως ο αριθμός των αποτυχιών σε κάποια ερώτηση σε κάθε συγκεκριμένο θέμα ή ο χρόνος που χρειάστηκε για να απαντηθεί κάποιο ερώτημα.

Έτσι το σύστημα λαμβάνει υπόψη του αυτά τα στοιχεία ώστε να επαναλάβει συγκεκριμένες ερωτήσεις ή θέματα, ειδικά εκεί που ο εκπαιδεύομενος έδειξε να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης κατανόηση και η απόκτηση γνώσης που θα διατηρηθεί για πάντα.

ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΙΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ HALIFAX CONSULTING

H Halifax προσφέρει, μέσω του iwant2help training, τις ενότητες  του best seller προγράμματος εκπαίδευσης διεύθυνσης πωλητών « BOSS» με προσαρμόσιμη εκπαίδευση.

Το να διευθύνετε μια ομάδα με την μέθοδο BOSS® σημαίνει:

Να δημιουργήσετε μια διάγνωση αναγκών για την ομάδα σας

Να οργανώσετε ατομικές συνεντεύξεις sales coaching

Να υποστήριξετε την πρόοδο των  στελεχών σας πάνω στη δουλειά

Να υποκινήσετε την ομάδα σας να πετύχει τους στόχους της

Να μάθετε πως να επιλέγετε τους κατάλληλους ανθρώπους για τη δουλειά

Αναλύονται διάφορα θέματα και προβλήματα ενώ το «ταξίδι της γνώσης» σας σε κάθε μάθημα εξατομικεύεται και τα αποτελεσματά της προόδου σας καταγράφονται.

Μόλις επιλεγεί το μάθημα, οι ερωτήσεις είναι διαδραστικές και επιτρέπουν την μάθηση μέσω μια ελκυστικής πλατφόρμας. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, κάθε απάντηση σας ελέγχεται για το επίπεδο κατανόησης ώστε να καταρτισθεί μια αναφορά δεξιοτήτων σας.

Οι απαντήσεις σας καταγράφονται και διορθώνονται αυτόματα για να ενημερωθεί η πρόοδος που κάνετε. Είστε τελείως ανεξάρτητος/η στην εκπαίδευσή σας.

Η μέθοδος BOSS παρέχεται στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά και σύντομα στα Ελληνικά. Μπορείτε να την ολοκληρώσετε μέσω υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητού στον χρόνο που εσείς διαθέτετε. Παρέχονται επίσης προγράμματα εκπαίδευσης διεύθυνσης πωλητών μέσω classroom training σε συνδυασμό με digital training.

Ζητήστε σήμερα να μάθετε περισσότερα για την Εκπαίδευση Διεύθυνσης Πωλητών και την μέθοδο BOSS!