iwant2help

Απεριόριστοι Πελάτες για πάντα

Εκπαίδευση για εξεύρεση πελατών

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση πωλήσεων για εξεύρεση πελατών

Δεν είναι πρόβλημα η εξεύρεση πελατών

Πολλοί πωλητές, παρά το ότι είναι ήδη αρκετό καιρό στη δουλειά, δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα ήθελαν.
Οι λόγοι για κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολλοί. Ίσως η εκπαίδευση που είχαν να μην ήταν ολοκληρωμένη ή
κάποιο άλλο πρόβλημα να επηρεάζει την απόδοσή τους. Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως η αποτελεσματική
πώληση δεν είναι χάρισμα αλλά μια μέθοδος στην οποία μπορεί να εκπαιδευθεί ο καθένας.
Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την σωστή εφαρμογή της μεθόδου και μόνο. Η αδυναμία επίτευξης των στόχων κάθε πωλητή οδηγεί αυτόματα σε χαμηλό εισοδημα, απαγοήτευση, άγχος και τελικά στην παραίτηση ή την απομάκρυνση. Ταυτόχρονα σημαίνει για την εταιρεία και την ομάδα του, χαμηλά αποτελέσματα, απώλεια χρόνου και χρήματος.

Η βασική ιδέα

Η εκπαίδευση αυτή έχει σαν σκοπό να «ξυπνήσει» τον πωλητή και να του δώσει νέα πνοή και νέα εργαλεία για να δουλέψει. Να τον προσεγγίσει με άλλο πνεύμα, να τον υποστηρίξει και να του τονώσει την αυτοπεποίθηση δίνοντας του ταυτόχρονα την ευκαιρία να κάνει μια νέα αρχή. Με σαφήνεια και λιτότητα αυτή η ενότητα προσφέρει πρακτικές και δοκιμασμένες λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πωλητές.

Η στρατηγική

Πέραν της θεωρητικής κατάρτισης συμπεριλαμβάνεται στην εκπαίδευση και το πρόγραμμα 3μηνης υποστήριξης για την πρακτική εφαρμογή, την καταγραφή και την αποτίμηση της προσπάθειας. Σε αυτή τη περίοδο ο εισηγητής λειτουργεί σαν σύμβουλος και καθοδηγητής, βοηθώντας ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου και στην κατανόηση της εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετέχει και στην εκπαίδευση για την τηλεφωνική προσέγγιση υποψηφιών πελατών.

Ο στόχος

Στοχεύουμε στο να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγικότητα και το εισόδημά τους, όλοι οι συμμετέχοντες αμέσως μετά την εφαρμογή των αρχών του σεμιναρίου.
Έτσι με το τέλος της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευόμενος θα είναι ικανός:

  •  να παίρνει αρκετό αριθμό συστάσεων από πελάτες και γνωστούς του ώστε να μην έχει κανένα πρόβλημα υποψηφίων πελατών
  • να εξασκεί όλους τους τρόπους εξεύρεσης υποψηφίων πελατών
  • να χειρίζεται με άνεση το τηλέφωνο τόσο για τον καθορισμό νέων ραντεβού όσο και για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση παλαιών πελατών.
  • να δημιουργεί ικανούς και προκλητικούς στόχους παραγωγής και να γνωρίζει τον ΔΙΚΟ ΤΟΥ στόχο με σαφήνεια παραμένοντας συγκεντρωμένος σε αυτόν.
  • να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα και να αναπτύσσει καλές παραγωγικές συνήθειες.
  • να ελέγχει την απόδοσή του και να επαναπροσδιορίζει προσπάθεια και στόχους.
  • να αυτοδιοικείται ώστε να υποστηρίζει τον εαυτό του στα δύσκολα και να διορθώνει την πορεία του.

Η διάρκεια

Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευτικής ενότητας διαμορφώνεται ως εξής.
1. Εντός 2 συνεχόμενων ημερών συνολικά 10 ώρες (από 5 ώρες κάθε μέρα)
2. Επιπλέον 9 εβδομαδιαία webconference διαρκείας 60 λεπτών + 3 μηνιαίες ζωντανές συναντήσεις
υποστήριξης και εφαρμογής διαρκείας 90 λεπτών ( μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά για όσους αδυνατούν
να παραστούν) δηλαδή συνολικά περισσότερες από 22 ώρες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε διάρκεια 3 μηνών.

Σε ποιόν απευθύνεται

Απευθύνεται σε πωλητές κάθε κατηγορίας, είδους ή υπηρεσίας, σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε εμπόρους,
σε ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους, σε δικτυωτές και σε οποιονδήποτε θέλει να μάθει για την εξεύρεση πελατών και :
> να σταματήσει την αγωνία και την απαγοήτευση της έλλειψης υποψηφίων πελατών
> να έχει επιτυχία στην τηλεφωνική προσέγγιση για το κλείσιμο του ραντεβού
> να πετύχει το στόχο του και το εισόδημα που επιθυμεί.

Παροχές

Κάθε συμμετέχων που θα παρακολουθήσει το 80% των θεωρητικών ωρών αλλά ΚΑΙ των συνεδριών στην μετασεμιναριακή περίοδο , θα λαμβάνει ειδικό πιστοποιητικό παρακολούθησης μετά τη επιτυχή συμμετοχή του στις εργασιακές ομάδες και την ολοκλήρωση των projects.
Ο χώρος διεξαγωγής καθορίζεται από τον εισηγητή αν και η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί και ενδοεταιρικά.
Όλο το υλικό του σεμιναρίου παραδίδεται σε έντυπη μορφή αλλά και συνοδευτικό DVD με όλες τις βιντεοσκοπήσεις για μετέπειτα μελέτη.
Ειδικές τιμές προσφέρονται για ενδοεταιρικά σεμινάρια και μεγάλα γκρουπ.

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε πότε θα επαναληφθεί η εκπαιδευτική ενότητα και ποιά είναι η αξία της, ζητήστε παρακάτω να σας ενημερώσουμε άμεσα.

 

Σας ενημερώνουμε πως τα σεμινάρια σε φυσικό χώρο έχουν αναβληθεί λόγω COVID και θα προγραμματισθούν μελλοντικά μέσω διαδικτύου